Fritidsområden

Simstränder

 • Sandbanken, Skatavägen 20
 • Havsbadet, Åndalsnesgatan 17
 • Antila, Antilavägen 32
 • Bötombergen, Sportvägen 104
 • Långgrundsviken, Håkuvägen 55
 • Skoängen, Skaftungvägen 529
 • Lilla Sandjärv, Sandjärvsvägen 263
 • Kilen, Kilvägen 90
 • Vedholmen, Vedholmsvägen 85

En karta av simstränder finns i tillägg "Simstränder i Kristinestad" (PDF).


Grillplatser

 • Kanonviken
 • Bockholmens Camping
 • Storträskets fiskestrand
 • Tegelbruksbacken-Norrfjärden naturstig
 • Storholmen i Perus
 • Bötombergen-området i Lappfjärd
 • Byviken i Härkmeri
 • Henriksdahl-Skaftung naturstig
 • Kilens hembygdsgårdområde
 • Fågeltornet i Sideby

Vandringsleder och naturstigar