Harmonisk trähusidyll vid havet

kristiinankaupunki tutustu kaupunkiin puutalomiljoo

Renässansens rätvinkliga ideal syns ännu tydligt i stamstadens plan. Utvecklingen under de senaste hundra åren syns i trähusen som byggts i olika stilar och som kantar de smala gatorna och gränderna med köpmannahusen i empirestil som kronan på verket. Strandtomterna beboddes tidigare av skeppsredare och andra borgare. Ju längre bort från strandlinjen man kommer desto mindre blir huset – allt enligt stånden.

tutustu krs puutalomiljoo2

De romantiska brunnarna som finns på olika ställen i staden har bevarats från den tid då vattnet ännu bars till hemmen. Vattenledningsnätets första kranar öppnades först 1962. Nu strömmar rent källvatten från grusåsarna i vattenledningarna.

I Kristinestad finns unika tullstugor som är byggda 1680 och 1720 och som påminner om att en avgift uppbars av alla som kom till staden under den svenska tiden.

Nu kan man komma hit fritt och när som helst! Då man kommer till staden längs den södra infarten öppnar sig centrums oförglömliga strandmiljö, vars mittpunkt utgörs av Salutorget som sjuder av liv. Till torget leder en stenbro som är över 300 meter lång och som möjligen är den längsta i sitt slag i Norden. Bron som togs i bruk år 1845 är ett ståtligt minnesmärke över samarbetet mellan invånarna i landskapet.

Nästan 300 bostads- och ekonomibyggnader i den gamla stadskärnan har skyddats med detaljplanebestämmelser. Riktlinjerna för byggnadsvården och intresset för att bevara gammalt har på ett glädjande sätt förbättrat husens kondition under de senaste årtiondena.

Kristinestad kan beträffande boende uppfylla alla sina invånares behov. På det nyaste detaljplaneområdet finns helt underbara strandtomter för egnahemshus.

kristiinankaupunki tutustu kaupunkiin historia2