Cittaslow

Cittaslow-vecka ordnas 5.–13.8.2023. 
Programmet finns på följande webbsida: https://www.visitkristinestad.fi/upplev/evenemang/cittaslow-viikko-sv-se/

Cittaslow och Kristinestad

cittaslow logo

Kristinestad blev i april 2011 godkänd som medlem i det internationella Cittaslow-nätverket för småstäder. Cittaslow är en organisation som har sina rötter i Italien som sedan spridit sig och finns idag världen över. Grundtankarna är hämtade från rörelsen Slow Food.

Cittaslow grundades i oktober 1999 av Slow Food-rörelsens grundare, Carlo Petrini, samt borgmästarna i de fyra norditalienska städerna Bra, Greve in Chianti, Orvieto och Positano. Anledningen var det ökande hotet mot småkommuners överlevnad, när folk flyttade därifrån till förmån för de växande storstäderna. För att råda bot på detta problem med avfolkning kom borgmästarna i de fyra städerna på idén att utveckla Slow Food-konceptet till att gälla hela kommuner (i detta fall småstäder), och då föddes Cittaslow.

Småstadens styrkor

Idén med Cittaslow är att lyfta småstadens kvaliteter och visa på dess egna styrkor och lyfta fram det unika. Med respekt för traditioner och historiska värden och genom att förespråka det goda livet vill en Cittaslow-stad locka folk till att stanna kvar. För Kristinestad betyder Cittaslow att även locka nya invånare till staden med hjälp av en effektiv marknadsföring. Målet är alltså att höja invånarantalet, arbeta för hållbar utveckling, bli ännu mera besöksvänlig och arbeta till förmån för det lokala och skapa mera arbetsplatser. Cittaslow är en fristående organisation med kommuner som medlemmar och det ingår att i matproduktionen jobba efter de principer som Slow Food innebär.

Kännetecknande för en Cittaslow-stad är att invånarna känner starkt för sin kommun – har stark identitet och bra vi-anda. Eftersom hela Kristinestad är invånarnas gemensamma intresse hoppas vi att alla deltar i arbetet med att marknadsföra Kristinestad. Det är kommunen Kristinestad som är medlem i Cittaslow och det betyder att det omfattar hela staden.

Målsättningar

Cittaslow-medlemskapet förutsätter att man arbetar efter 52 kriterier eller målsättningar. För Kristinestads del ligger dessa kriterier i linje med målsättningarna i stadens nya strategi ”Så formar vi Framtiden i Kristinestad” som godkändes av stadsfullmäktige 4.10.2010. Därför blev det en naturlig följd att stadsstyrelsen beslöt skicka in en ansökan om medlemskap i Cittaslow i slutet av år 2010. Stadens nya strategi kom till efter en optimal delaktighet från invånarna och olika målgrupper. Under strategiprocessen kom idén om Cittaslow fram från flera olika håll. Detta är viktigt. Cittaslow-kriterierna och stadens nya strategi ligger mycket nära varandra.

Cittaslow utgör en del av platsen Kristinestads varumärkesbyggnad. Samtidigt som vi skrev det nya strategidokumentet togs beslut om att bygga en helt ny grafisk profil för Kristinestad. Det betyder att all marknadsföring av Kristinestad kommer att följa en grafisk manual och därmed har vi också en ny logotyp för Kristinestad.

För att marknadsföra Kristinestad i Cittaslow-anda har staden startat ett projekt ”Kristinestad en småstad med Cittaslowstatus”.