Cittaslow

Cittaslow-viikko järjestetään  5.–13.8.2023.
Ohjelmaa päivitetään seuraavasta linkistä avautuvalle sivulle: https://www.visitkristinestad.fi/elamyksia/tapahtumia/cittaslow-viikko.

Cittaslow ja Kristiinankaupunki

cittaslow logo

Cittaslow on kansainvälinen, elämänlaatua korostava pikkukaupunki­verkosto.

Kristiinan­kaupunki hyväksyttiin kansain­välisen pikku­kaupunkien Cittaslow-verkoston jäseneksi 9.4.2011. Italiasta peräisin olevan Cittaslow-verkoston ideologia perustuu Slow Food -‍liikkeeseen, ja verkosto on levinnyt eri puolille maailmaa.

Cittaslow-verkoston perustivat vuonna 1999 Slow Foodin alulle­panija Carlo Petrini sekä neljän pohjois­italialaisen kaupungin – Bran, Greve in Chiantin, Orvieton ja Positanon – pormestarit. Taustalla oli pienten kuntien taistelu olemassa­olostaan, asukkaiden muuttaessa niistä kasvaviin suur­kaupunkeihin. Torjuakseen väestö­kadon aiheuttamaa ongelmaa neljän kaupungin pormestarit saivat idean kehittää Slow Food -konseptia kattamaan kokonaisia kuntia (tässä tapauksessa pikku­kaupunkeja), ja syntyi Cittaslow.

Pikkukaupungin vahvuudet

Cittaslow'n ideana on tuoda esiin pikku­kaupungin hyvät puolet ja korostaa sen omia vahvuuksia ja ainut­kertaisuutta. Cittaslow-kaupunki haluaa saada asukkaat jäämään seudulle kunnioittamalla perinteitä ja historiallisia arvoja sekä toimimalla hyvän elämän puolesta. Kristiinan­kaupungille Cittaslow merkitsee myös mahdollisuutta houkutella kaupunkiin uusia asukkaita tehokkaan markkinoinnin avulla. Tavoitteena on lisätä asukas­määrää, toimia kestävän kehityksen puolesta, parantaa vieraan­varaisuutta entisestään, edistää paikallisuutta ja luoda lisää työpaikkoja.

Cittaslow on kunta­jäsenistä koostuva erillinen järjestö, joka noudattaa ruoka­tuotannossa Slow Food -periaatteita.

Cittaslow-kaupungille on tunnus­omaista se, että asukkaat ovat hyvin kiintyneitä kuntaansa ja heillä on vahva identiteetti ja me-henki. Koska koko Kristiinan­kaupunki on asukkaiden yhteisten etujen kannalta tärkeä, toivomme kaikkien osallistuvan Kristiinan­kaupungin markkinointiin. Cittaslow-jäsenyys on myönnetty Kristiinan­kaupungin kunnalle, jolloin se kattaa koko kunnan alueen.

Tavoitteita

Cittaslow-jäsenyys edellyttää sitä, että kunnassa toimitaan 52 kriteerin tai tavoitteen mukaisesti. Kristiinan­kaupungin osalta kriteerit noudattavat kaupungin uuden strategian tavoitteita. Strategia "Näin rakennamme Kristiinan­kaupungin tulevaisuutta" hyväksyttiin kaupungin­valtuustossa 4.10.2010. Strategian perusteella oli luonnollista, että kaupungin­hallitus päätti jättää Cittaslow-jäsen­anomuksen vuoden 2010 lopussa. Kaupungin uusi strategia syntyi asukkaiden ja eri kohde­ryhmien ihanteellisen yhteistyön tuloksena. Cittaslow-idea tuli esille monelta eri taholta strategia­prosessin aikana, mikä on tärkeää. Cittaslow-kriteerit ja kaupungin uusi strategia liittyvät läheisesti toisiinsa.

Cittaslow on osa Kristiinan­kaupungin paikka­markkinointia ja tavara­merkin kehitys­työtä. Uutta strategia-asiakirjaa laadittaessa päätettiin myös kehittää Kristiinan­kaupungille uusi graafinen profiili. Kaikessa Kristiinan­kaupungin markkinoinnissa noudatetaan tästä lähtien graafista käsikirjaa ja kaupungille suunniteltua uutta logoa.