Kyrkor

Ulrika Eleonora kyrka

Kristinestads första träkyrka byggdes under åren 1654–1658 på det ställe där nuvarande Ulrika Eleonora kyrka står, men den brann ner 16.6.1697. I dess ställe byggdes Ulrika Eleonora kyrka som blev färdig år 1700. Kyrkan har restaurerats och togs på nytt i bruk år 1965. Träkyrkan är en typisk kustkyrka med votivskepp hängande i taket. Skeppsbyggnadskonsten syns också på annat sätt i kyrkan, t.ex. i innertakets konstruktion. På kyrkans gårdsplan finns en gammal gravgård, där stadens framstående släkter är begravna, här finns också Kristinestads hjältegravar.

I kyrkan hålls några gudstjänster per år. Ulrika Eleonora är en populär vigselplats på sommaren.
Ulrika Eleonoran kirkko

Kristinestads kyrka

Kristinestads nya kyrka från år 1897 är byggd i rött tegel enligt Jac Ahrenbergs ritningar. Tornet är 47 meter högt och i kyrkan ryms ca tusen församlingsbor.

Inom innerstadens område finns två lutherska församlingar, en finsk- och en svenskspråkig. Båda församlingarna har en kyrkoherde och dessutom har den finskspråkiga en kaplan.

kristiinank. koe nahtavyys kirkko 3Lappfjärds kyrka

Lappfjärds kyrka invigdes år 1852. Kyrkan är ritad av Ernst B. Lohrman. Den anses vara den näst största landsortskyrkan i Finland. I denna korskyrka ryms över 3000 personer. Bänkarnas sammanlagda längd är 1,6 km. Invid kyrkan finns ett församlingshem, som inretts i ett gammalt sädesmagasin.

kristiinank. koe nahtavyys kirkko 1Sideby kyrka

Sideby kyrka byggdes år 1972 enligt ritningar av Erik Kråkström och uppfördes på samma plats som den tre år tidigare nerbrunna gamla kyrkan. Kyrkan har 200 sittplatser. Den höga kyrkstapeln i empirestil från år 1831 fick endast små skador i branden och den står ännu ståtlig på sin plats och syns långt ut över havet.

Frikyrkor

I Kristinestad finns från år 1900 metodistkyrkan, Betlehemskyrkan, och i Skaftung metodistkapellet som invigdes år 1917.

I Kristinestad finns också Jehovas vittnens rikets sal som färdigställdes på 1990-talet samt Salemförsamlingens bönehus.

kristiinank. koe nahtavyys kirkko