Levande landsbygd och natur

Traditionsrik landsbygd

I Kristinestadsnejden har det bevisligen alltid varit bra att bo och leva. I Varggrottan, som finns i terrängen kring Bötombergen i Lappfjärd, har man hittat föremål som enligt klassificeringen är gjorda av människor för 120 000 år sedan.

Tack vare landhöjningen efter den senaste istiden har ådalarna kring områdets båda åar, Tjöck å och Lappfjärds å, blivit till bördiga åkrar. I Kristinestad har man i huvudsak specialiserat sig på potatisodling. Från Kristinestad kommer idag nästan 30 % av den matpotatis som säljs i Finland och denna odlas på ca. 2500 hektar! Från fiskehamnarna i Sideby och Skaftung har under tidernas gång levererats stora mängder lax till festborden i storstäderna.

Kristinestads landsbygd utgörs av de forna kommunerna Lappfjärd, Tjöck och Sideby, som var självständiga ända till år 1973 och som består av flera mindre byar. Alla dessa har ett långt svenskspråkigt kulturarv.

Folkmusiken flyter i ådrorna från far till son och ungdomsföreningsrörelsen är stark, vilket bevisas av det relativt nya föreningshuset i Dagsmark som byggdes istället för den gamla lokalen som brann ner. I Härkmeri vårdas kulturlandskapet, byaföreningen i Perus har iståndsatt det gamla kraftverksområdet, i Korsbäck ordnas aktiviteter för byborna och i Henriksdal musikkurser för barn och unga, i Uttermossa månar man om torparandan.

kristiinank2

Mångformig natur

Karga ytterskär, skyddande skärgård, frodiga havsvikar, vackra sjöar, två ådalar, kust-österbottens högsta berg med sina istida formationer och skogar av varierande slag. Detta är en palett som endast få städer kan erbjuda sina invånare och besökare.

Vid två av områdets tre fågeltorn gjordes flest observationer av flyttande fågelarter i Finland under dagen för "Fågeltornens kamp" som ordnades på våren! Lappfjärds å-Storå är en naturlig genbank för havsöringen.

Nära stadens centrum finns en attraktiv naturstig där man utan större möda kan bekanta sig med åmynningens våtmarker, strandlundar, mörka grandungar och det rika fågellivet. Den som kommer till Kristinestad landvägen kan beundra det öppna havet från Kanonvikens släta klippor.

Båtfararna kan bekanta sig med den häpnadsväckande röda rapakivi-berggrunden invid den ståtliga fyren på Yttergrund i Sideby.

I Kristinestad kan naturen fritt användas av naturens vänner – välkommen!