Skaftung – Högklubben och nordvästra delarna av skärgården