Tegelbruksbacken

Naturstigen är ca. 5 km lång.

SKM C250i20082009193SKM C250i200820091902 kopia