Kyrkor

Ulrika Eleonora kyrka

Kristinestads första träkyrka byggdes under åren 1654–58 på det ställe där nuvarande Ulrika Eleonora kyrka står, men den brann ner 16.6.1697. I dess ställe byggdes Ulrika Eleonora kyrka som blev färdig år 1700. Kyrkan har restaurerats och togs på nytt i bruk år 1965.

Träkyrkan är en typisk kustkyrka med votivskepp hängande i taket. Skeppsbyggnads­konsten syns också på annat sätt i kyrkan, t.ex. i innertakets konstruktion. På kyrkans gårdsplan finns en gammal gravgård, här staden framstående släkter är begravna. Här finns också Kristinestads hjältegravar.

Adress:
Skoltorget
64100 Kristinestad

Tfn: 040 757 5344
E-post: kristinestads.ksmf@evl.fi 

Öppet:
17.5–31.8, må–fr kl. 9–‍16
sö under guds­tjänsten
Öppning av kyrkan andra tider 50 €


Kristinestads kyrka

Kristinestads nya kyrka från år 1897 är byggd i rött tegel enligt Jac Ahrenbergs (1847–1914) ritningar. Tornet är 47 meter högt och i kyrkan ryms cirka tusen församlingsbor. Inom stam­stadens område finns två lutherska församlingar, en finsk- och en svensk­språkig. Båda församlingarna har en kyrko­herde och dessutom har den finsk­språkiga en kaplan.

Adress:
Västra Långgatan 20
64100 Kristinestad

Tfn: 040 757 5344
E-post: kristinestads.ksmf@evl.fi 

Öppet:
17.5–31.8, må–fr kl. 9–‍16
Öppning av kyrkan andra tider 50 €


Lappfjärds kyrka

Lappfjärds kyrka invigdes år 1852. Kyrkan är ritad av Ernst B. Lohrmann (1803–1870). Den anses vara den näst största landsorts­kyrkan i Finland. I denna korskyrka ryms över 3000 personer. Bänkarnas samman­lagda längd är 1,6 kilometer. Invid kyrkan finns ett församlingshem, som inretts i ett gammalt sädes­magasin.

Adress:
Södra Lappfjärdsvägen 116
64300 Lappfjärd

Tfn: 040 526 8940

Öppet:
1.6–31.8, öppnas på beställning i förhand utan avgift.


Sideby kyrka

Sideby kyrka byggdes år 1972 enligt ritningar av Erik Kråkström (1919–2009) och uppfördes på samma plats som den tre år tidigare ner­brunna gamla kyrkan. Kyrkan har 200 sittplatser. Den höga kyrkstapeln i empirestil från år 1831 fick endast små skador i branden och den står ännu ståtlig på sin plats och syns långt ut över havet.

Adress:
Sidebyvägen 660
64490 Sideby

Tfn: 040 526 8940

Öppet:
1.6–31.8, vid guds­tjänster och öppnas på beställning i förhand utan avgift.


Övriga

I Kristinestad finns från år 1900 metodist­kyrkan, Betlehems­kyrkan, och i Skaftung metodist­kapellet som invigdes år 1917. Det finns också Jehovas vittnens rikets sal som färdig­ställdes i slutet av 1900-talet samt Salem­församlingens bönehus.