Gästhamn

Stadens gästbrygga

Gäst­plats för över­nattning kostar 5 €/dygn, där ingår användning av el. Kortare besök är kostnads­fria. Brygg­avgiften betalas kontant eller med bankkort till Turistinfon vid södra delen av Strandpromenaden. Du kan även skicka e-post med dina kontakt­uppgifter samt tidpunkt till adressen bat@krs.fi så skickar vi en faktura.

Allmän WC finns 50 m norr om bryggan utanför restaurang Jungman.

Tack för samarbete!

Koordinater: 62° 16,4' N, 21° 22,8' E
Kostnad: 5 €/dygn vid övernattning
Djup: 2,7 m


Gästhamn

Gästhamn med 30 båtplatser ligger framför Hotel Kristina i Kristinestad.

Koordinater: 62° 16,3' N, 21° 23' E
Service: dricksvatten, avfallshantering, sauna, septitömning, dusch, el och WC
Kostnad: 18 €/dygn
Djup: 3 m