Fiske

Fisketurer

Fisketurer på Kristinestad-område erbjuder FunFishing (tfn: 044 355 2577) och Veli-Pekka Honko (tfn: 040 524 4272).


Kristinestad

Kristinestads vattenområde, ungefär 4000 hektar.

Fiskekort säljs på banker, Bockholmens camping och vid Kristinestads turistbyrå. Stadsbor 20 €, spinnfiske 10 €/vecka eller 15 €/år.

Mer information via tfn: 040 073 3053 (Paavo Rantala).


Storträsket

Fiske på Storträsket kräver specialtillstånd.

Fiskekort löses i fiskeautomat på platsen; 15 €/dygn, rätten att använda roddbåt ingår i priset. Regnbågsforell planteras regelbundet i träsket.

Mer information via tfn: 040 073 3053 (Paavo Rantala) eller 041 465 1044 (Reijo Lamminpää).


Lappfjärds å

Finlands sydligaste å med egen naturstam av öring.

Fiskekort säljs av SEO Lappfjärd och ABC Kristinestad. Kom ihåg nya förordningar gällande öringsfiske. Metning är förbjudet i fors- och strömområden och fiske är tillåtet bara med vattenområdets ägares tillstånd.


Tjöck

Fiskekort säljs på Café Tinka (adr. Mellangärdsvägen 4, tfn: 040 482 8058). Kom ihåg nya förordningar gällande öringsfiske. Metning är förbjudet i fors- och strömområden och fiske är tillåtet bara med vattenområdets ägares tillstånd.


Skaftung-Sideby

I Sideby säljs fiskekort på Korsnäs Andelsbank, Sidebys kontor (adr. Sidebyvägen 704). 


Lålbys vattenområde

Fiskekort säljs på Bilverkstad Stefan Dahl (adr. Lålbyvägen 50, tfn: 06 222 1369).


Mer information om fiskemöjligheterna i Kristinestad via 040 073 3053 (Paavo Rantala) eller 041 465 1044 (Reijo Lamminpää). Mer information om fritidsfiskets fisketillståndsystem finns i tillägg "Fritidsfiskets fisketillståndssystem".