Gutår båd natt och dag!

Ett sångspel där Bellman spelar huvudrollen, utan att spela någon roll

Välkomna till Kristinestads Manskörs stora satsning, som knyter samman Bellmans 1700-tals Stockholm med Kristinestad.
Repertoaren består av en lång rad av Carl Michaels Bellmans mest älskade och uppskattade sånger: Så lunka vi så småningom, Joachim uti Babylon, Vila vid denna källa, Bort allt vad oro gör, Gubben är gammal och många fler.
På scenen uppträder glada festprissar såsom Fredman, Movitz, Mollberg, Fader Berg, Ulla Winblad osv., men även kända Kristinestadsprofiler från fordom, bl.a Casper Lebell, hattmakare Petter Turling och postmästare Johan Wallman. Den som dock inte förekommer i sångspelet är faktiskt Carl Michael Bellman själv.

Kristofer von Alfthan står för manus och sköter även i huvudsak regin. Dirigent är Anders Teir.
Prisinformation
Biljettpris 20€, inklusive kaffeservering i pausen. Betalning vid dörren.
Arrangör
Kristinestads Manskör
, Kristinestad

Webbplatshttp://kmk.sangochmusik.fi
Närmaste tidpunkt
13.04.2024 kl. 18:00
Plats för evenemanget
Brahegården
Östra långgatan 45, 64100, KRISTINESTAD

Övriga tidpunkter
14.04.2024 kl. 18:00 20.04.2024 kl. 18:00 21.04.2024 kl. 18:00