Kurs: Lär dig bygga en traditionell gärdsgård

Välkommen på kurs till Kilen där vi lär oss att bygga en gärdsgård på traditionellt sätt från början till slut!

Kursledare är Rainer Böling som är väl insatt i hur arbetet med att bygga en gärdsgård går till. Kursprogrammet består mestadels av praktiskt arbete och under kursen kommer vi att bygga 50 meter gärdsgård. I kursen ingår även en del teori om gärdsgårdsbygge, traditionellt jordbruk och biologisk mångfald på betesmark.

Alla är välkomna att delta i kursen enligt egen förmåga. Det går även bra att delta i delar av kursinnehållet. Kursen är tvåspråkig.

Kursdeltagarna står själva för lunch. Kilens restaurang är öppen och serverar lunch. Det finns möjlighet för inkvartering på Kilen – ta kontakt på info@kilen.fi för offert.

Kursen ordnas som en del av iståndsättningen av ängsområdet vid Kilen och är ett samarbete mellan Helmi-livsmiljöprogrammet (NTM-centralen i Södra Österbotten) och Kilen. Gärdsgården byggs vid Kilhagen och området kommer i fortsättningen att användas för fårbete.

Tidpunkt: 22.5-26.5.2023 kl. 9-16
Plats: Kilen, Sideby, Kristinestad
Kursavgift: 10€/person
Kursanmälan här: https://forms.gle/3zxFiE7edWepC13Z7
Prisinformation
Kursavgift: 10€/person
Arrangör
Kilens Hembygdsgård
Kilvägen 90, 64490, SIDEBY

Telefon040-684 5080
E-postinfo@kilen.fi
Webbplatshttp://www.kilen.fi
Närmaste tidpunkt
kl.
Evenemangets hemsida
http://www.kilen.fi
Plats för evenemanget
Kilen, Sideby, Kristinestad
Kilen, 00000