Påskevenemanget i Kristinestad den 11.4.2020 på Påsklördagen INHIBERAD pga Koronavirus

Påskevenemanget i Rådhusparken i Kristinestad med c. 300 små påskhäxor. Välkommen!

Stor samling på Rådhustrappan på påsklördagen för nejdens alla påskhäxor. Styr alltså kvastarna mot Kristinestad när påsken närmar sig. Roligt program med lek, sång och dans för hela familjen, och till slut som belöning ett chokladägg åt alla påskhäxor! Försäljning av korv, bakverk, ponnyridning och husdjur mm i parken. Liten tivoli på plats. Kläd på er varmt både stora o små. Avgiftsfritt evenemang. Mera uppgifter 040 740 2311 eller e-post visit@krs.fi Arrangör Kristinestads turism rf i sammarbete med MLL Krs avdelning.
Prisinformation
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör
Kristinestads Turism rf
Östralånggatan 49

Närmaste tidpunkt
kl.
Plats för evenemanget
Rådhusparken, Rådhusgatan 9
Rådhusgatan 9-11, 64100, Kristinestad