Skogens många möjligheter

Föreläsning om hur skogsbruk med resiliens och biologisk mångfald i fokus kan se ut.

En föreläsningsdag om olika sätt att se på skogens värden och att bruka skogen. Vilka alternativ finns till kalhyggen och hur går lönsamt skogsbruk ihop med naturvärden?

Den svenska föreläsare, författaren och skogsvårdaren Mikael Karlsson berättar om hur skogsbruk med kvalitet, resiliens och biologisk mångfald i fokus kan se ut och vilka fördelar som det ger. Föreläsningen efterföljs av en paneldiskussion om vad hållbart skogsbruk egentligen är och hur vi kan bredda vår syn på skogens möjligheter. Det ges även möjlighet för publiken att delta i diskussonen.

Lördag 24.9
Föreläsning kl 11-13: Mikael Karlsson
Lunchpaus 13-14
Diskussionpanel 14-15.30: Mikael Karlsson, Björn Stenmark, Canne Lundberg
Moderator: Matias Jungar

Plats: Dux, Kristinestad
Anmälan via Kristinestads medborgarinstitut:
https://www.kristinestad.fi/fritid/medborgarinstitutet/

Arrangör är Omställning Österbotten rf.  och Kristinestads Medborgarinstitut i samarbete med Skogscentralen. Skogsveckans program stöds av Svenska Kulturfondens Frans Henrikssons testamentfond.

Prisinformation
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör
Omställning Österbotten


Närmaste tidpunkt
kl.
Plats för evenemanget
Kukturhuset Dux, Strandgatan 22, Kristinestad
Strandgatan 22, 00000, Kristinestad