Buen Camino - om att vandra till Santiago de Compostela - Susanne Marins

Skådespelaren Susanne Marins berättar om sin vandring till Santiago de Compostela. på Hemslöjdsgården. Tapas servering.

Susanne Marins delar med sig av sina personliga erfarenheter från vandringen och varvar berättelserna med egen musik och bilder från vandringen.
Prisinformation
Avgiftsbelagt.
Arrangör
Hemslöjdsgården i Kristinestad
Strandgatan 18, 64100, Kristinestad

Närmaste tidpunkt
21.10.2021 kl. 18:30
Plats för evenemanget
Kristinestadsnejdens Hemslöjdsgård Strandgatan 18 Kristinestad
Strandgatan 18 Kristinestad, 00000