Julöppning i Kristinestad fredagen 20.11. 2020

Julöppning i Kristinestad virtuellt i Krs-TV

Mera information senare.
Prisinformation
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör
Kristinestads Turism rf
Östralånggatan 49

Närmaste tidpunkt
20.11.2020 kl. 18:00 - 19:00
Plats för evenemanget
Enter Address, 00000