Julöppning i Kristinestad fredagen 22.11. 2019

Julöppning i Kristinestad med julbasar, program och Julbocken på fredagskvällen den 22.11. på Sjögatan.

Julbasaren på Sjögatan börjar redan 15.00 och avslutar c. 19.00. Platser kan beställas från Turistbyrån Anita 040 740 2311. Julprogrammet för barn börjar kl.18.00. Arrangör Kristinestads turism rf i samarbete med Kristinestads företagare.
Prisinformation
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör
Kristinestads Turism rf
Östralånggatan 49

Närmaste tidpunkt
22.11.2019 kl. 15:00 - 19:00
Plats för evenemanget
Sjögatan 8, 64100 Kristinestad
Sjögatan 8, 64100, Kristinestad