Hållbarhet

Hållbarhet

Visit Kristinestad har i februari 2021 gått med i Visit Finlands program för hållbar turism.

Vi jobbar numera för att så många turismföretag som möjligt ska gå med i programmet och att företagen och Visit Kristinestad till slut ska erhålla STF-märkningen.

Programmet är ett sjustegs utvecklingsprogram där en turistaktör kan främja aktiviteter som till exempel:

- ökar hållbar-, rättvis-, jämlik- och säker turism

- samt skyddar naturen och det lokala kulturarvet.

Vi på Visit Kristinestad främjar dessa även sedan tidigare, men genom detta program är målet att få ett officiellt och internationellt erkännande för det.

Välkommen till Kristinestad!