Hållbarhet

Hållbarhet

Vi kan stolt berätta att Visit Kristinestad är en hållbar resedestination certifierad av Visit Finland.

Destinationen erhöll sin STF-märkning i september 2022.

HALLBARHET

Hållbarhet är vårt gemensamma mål. Destinationen, våra turismföretag och staden Kristinestad jobbar tätt tillsammans för att vara hållbara.

Vår unika trähusstad, närheten till havet, lugnet, sammanhållningen och Cittaslow passar väl ihop med alla våra värderingar.

Image 1

Rent konkret jobbar vi bland annat för:

- Vi sparar på vatten och energi

- Vi minskar vårt avfall och sorterar

- Vi lyfter fram våra lokala företag och vårt lokalsamhälle

- Vi främjar naturturismen

- Vi kommunicerar utåt – och rättvist

- Vi jobbar tillsammans mot ett gemensamt hållbart mål

Välkommen till Kristinestad

 kstad

STF-programmet är ett sjustegs utvecklingsprogram där en turistaktör kan främja aktiviteter som till exempel:

- ökar hållbar-, rättvis-, jämlik- och säker turism

- samt skyddar naturen och det lokala kulturarvet.

 

 Bästa samarbetspartner!

 

Som du säkert redan vet har en hållbar turismen redan funnit sin väg i vårt arbete. Dag för dag söker kunderna allt mera hållbara produkter och paket både inom privata, mötes och evenemangsturismen.

Hållbart Österbotten-projektet har nu hållit på i ett par år. Vi är stolta att kunna berätta att redan fem företag turistbranschen har lyckats erhålla Visit Finlands STF-märkning. Dessa är Krepelin, Eleonora Bed and Breakfast, Kilen, Restaurang Jungman och Café Tinka.

Vi rekommenderar kunder att besöka dessa hotell och restauranger då de väljer mellan alternativ.

Våra tre viktigaste punkter:

1. Vi beaktar hållbarheten i våra egna upphandlingar och understöder våra lokala företag som jobbar med hållbarhet.

2. Vi kommunicerar utåt om våra samarbetspartners hållbarhetsjobb.

3. Vi försöker främja hållbarhet via våra kanaler både lokalt, nationellt och internationellt.

Det viktigaste med vårt hållbarhetsarbete är kommunikationen utåt, så att invånarna, kunderna och våra samarbetspartners ska veta att hållbarhet är viktigt för oss.

Rent konkret lyfter vi fram våra företag som aktivt jobbar med hållbarhet och som redan erhållit STF-certifikatet. Just nu har vi hela fem företag som är klara med sitt hållbarhetsjobb. Men som vi alla vet är jobbet med hållbarhet fortlöpande och hela tiden ordnar vi kurser och skolningar för att bli bättre – och för att hjälpa våra företag.

winter

VISIT KRISTINESTAD OCH HÅLLBAR TURISM

För att underlätta för slutkunden: Från och med 2023 kommer vi i våra svar på offertförfrågningar att erbjuda våra samarbetspartners att själva nämna om sina hållbarhetsprogram och certifikat mm. På detta sätt vill vi kommunicera till slutkunden ifall hen vill välja ett hållbart exempel.