Skaftung naturstig

  • Adress: Frivilasvägen - Holmmyrsvägen, 64480 Skaftung
  • 4,5 km och 8 km
  • Dubbellave, kåta, lave, forngravar, minnesmärke längs leden

Skaftung naturstig