Uttermossa vandringsled

- Startplats vid Nyåker: Uttermossavägen 635, Kristinestad
- Hela rutten 9,6 km, man kan välja att gå kortare sträckor
- 5 startplatser med parkeringsplats, information vid Sågen, Nyåker, Korsberget och Soldattorpet
- Karta finns
- Informationstavlor, sevärdheter längs leden, historiska lämningar ss. Gamla Tammerforsvägen, tjärdalar, gammal kvarn och brännvinskokeri
- En del av rutten framkomlig med rullstol och barnvagn med start vid Nyåker.
- Stigen utmärkt

Uttermossa vandringsled1