Cittaslow

Cittaslow logoCittaslow on kansainvälinen, elämänlaatua korostava pikkukaupunkiverkosto.

Kristiinankaupunki hyväksyttiin kansainvälisen pikkukaupunkien Cittaslow-verkoston jäseneksi 9.4.2011. Italiasta peräisin olevan Cittaslow-verkoston ideologia perustuu Slow Food -liikkeeseen, ja verkosto on levinnyt eri puolille maailmaa.

Cittaslow-verkoston perustivat 1999 Slow Foodin alullepanija Carlo Petrini sekä neljän pohjoisitalialaisen kaupungin pormestarit – Brà, Greve in Chianti, Oriveto ja Positano. Taustalla oli pienten kuntien taistelu olemassaolostaan, kun asukkaat muuttivat niistä kasvaviin suurkaupunkeihin. Torjuakseen väestökadon aiheuttamaa ongelmaa neljän kaupungin pormestarit saivat idean kehittää Slow Food -konseptia siten, että se kattaisi kokonaisia kuntia (tässä tapauksessa pikkukaupunkeja), ja niin syntyi Cittaslow.

Pikkukaupungin vahvuudet

Cittaslown ideana on tuoda esiin pikkukaupungin hyvät puolet ja korostaa sen omia vahvuuksia ja ainutkertaisuutta. Cittaslow-kaupunki haluaa saada asukkaat jäämään seudulle kunnioittamalla perinteitä ja historiallisia arvoja ja toimimalla hyvän elämän puolesta. Kristiinankaupungille Cittaslow merkitsee myös mahdollisuutta houkutella kaupunkiin uusia asukkaita tehokkaan markkinoinnin avulla. Tavoitteena on lisätä asukasmäärää, toimia kestävän kehityksen puolesta, parantaa vieraanvaraisuutta entisestään, edistää paikallisuutta ja luoda lisää työpaikkoja.

Cittaslow on kuntajäsenistä koostuva erillinen järjestö, joka noudattaa ruokatuotannossa Slow Food -periaatteita.

Cittaslow-kaupungille on tunnusomaista se, että asukkaat ovat hyvin kiintyneitä kuntaansa ja heillä on vahva identiteetti ja me-henki. Koska koko Kristiinankaupunki on asukkaiden yhteisten etujen kannalta tärkeä, toivomme kaikkien osallistuvan Kristiinankaupungin markkinointiin. Cittaslow-jäsenyys on myönnetty Kristiinankaupungin kunnalle, jolloin se kattaa KOKO kunnan alueen.

Tavoitteita

Cittaslow-jäsenyys edellyttää sitä, että kunnassa toimitaan 52 kriteerin tai tavoitteen mukaisesti. Kristiinankaupungin osalta kriteerit noudattavat kaupungin uuden strategian tavoitteita. Strategia "Näin rakennamme Kristiinankaupungin tulevaisuutta" hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 4.10.2010. Strategian perusteella oli luonnollista, että kaupunginhallitus päätti jättää Cittaslow-jäsenanomuksen vuoden 2010 lopussa. Kaupungin uusi strategia syntyi asukkaiden ja eri kohderyhmien optimaalisen yhteistyön tuloksena. Cittaslow-idea tuli esille monelta eri taholta strategiaprosessin aikana. Tämä on tärkeää. Cittaslow-kriteerit ja kaupungin uusi strategia liittyvät läheisesti toisiinsa.

Cittaslow on osa Kristiinankaupungin paikkamarkkinointia ja tavaramerkin kehitystyötä. Uutta strategia-asiakirjaa laadittaessa päätettiin myös kehittää Kristiinankaupungille uusi graafinen profiili. Kaikessa Kristiinankaupungin markkinoinnissa noudatetaan tästä lähtien graafista käsikirjaa ja kaupungille suunniteltua uutta logotyyppiä.

Yhteystiedot:

 

+358 40 740 2311

visit@krs.fi