Cittaslow Kristiinankaupunki

Cittaslow on kansainvälinen, elämänlaatua korostava pikkukaupunkiverkosto.

Kristiinankaupunki hyväksyttiin kansainväliseen pikkukaupunkien Cittaslow-verkoston jäseneksi 9.4.2011. Italiasta peräisin olevan Cittaslow-verkoston ideologia perustuu Slow Food -liikkeeseen, ja verkosto on levinnyt eri puolille maailmaa.

Cittaslow-verkoston perustivat vuonna 1999 Slow Foodin alullepanija Carlo Petrini sekä neljän pohjoisitalialaisen kaupungin – Bran, Greve in Chiantin, Orvieton ja Positanon – pormestarit. Taustalla oli pienten kuntien taistelu olemassaolostaan asukkaiden muuttaessa niistä kasvaviin suurkaupunkeihin. Torjuakseen väestökadon aiheuttamaa ongelmaa, neljän kaupungin pormestarit saivat idean kehittää Slow Food -konseptia kattamaan kokonaisia kuntia (tässä tapauksessa pikkukaupunkeja), ja syntyi Cittaslow.

Pikkukaupungin vahvuudet

Cittaslow’n ideana on tuoda esiin pikkukaupungin hyvät puolet ja korostaa sen omia vahvuuksia ja ainutkertaisuutta. Cittaslow-kaupunki haluaa saada asukkaat jäämään seudulle kunnioittamalla perinteitä ja historiallisia arvoja sekä toimimalla hyvän elämän puolesta. Kristiinankaupungille Cittaslow merkitsee myös mahdollisuutta houkutella kaupunkiin uusia asukkaita tehokkaan markkinoinnin avulla. Tavoitteena on lisätä asukasmäärää, toimia kestävän kehityksen puolesta, parantaa vieraanvaraisuutta entisestään, edistää paikallisuutta ja luoda lisää työpaikkoja.

Cittaslow on kuntajäsenistä koostuva erillinen järjestö, joka noudattaa ruokatuotannossa Slow Food -periaatteita.

Cittaslow-kaupungille on tunnusomaista se, että asukkaat ovat hyvin kiintyneitä kuntaansa ja heillä on vahva identiteetti ja me-henki.

Tavoitteita

Cittaslow-jäsenyys edellyttää sitä, että kunnassa toimitaan 52 kriteerin tai tavoitteen mukaisesti. Kristiinankaupungin osalta kriteerit noudattavat kaupungin uuden strategian tavoitteita. Strategia ”Näin rakennamme Kristiinankaupungin tulevaisuutta” hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 4.10.2010. Strategian perusteella oli luonnollista, että kaupunginhallitus päätti jättää Cittaslow-jäsenanomuksen vuoden 2010 lopussa. Kaupungin uusi strategia syntyi asukkaiden ja eri kohderyhmien ihanteellisen yhteistyön tuloksena. Cittaslow-idea tuli esille monelta eri taholta strategiaprosessin aikana, mikä on tärkeää. Cittaslow-kriteerit ja kaupungin uusi strategia liittyvät läheisesti toisiinsa.

Cittaslow on osa Kristiinankaupungin paikkamarkkinointia ja tavaramerkin kehitystyötä. Uutta strategia-asiakirjaa laadittaessa päätettiin myös kehittää Kristiinankaupungille uusi graafinen profiili. Kaikessa Kristiinankaupungin markkinoinnissa noudatetaan tästä lähtien graafista käsikirjaa ja kaupungille suunniteltua uutta logoa.