Hamnen

Stadens gästbrygga

Gäst­plats för över­nattning kostar 5 €/dygn, där ingår användning av el. Kortare besök är kostnads­fria. Brygg­avgiften betalas till staden Kristinestads konto. Skicka e-post med dina kontakt­uppgifter samt tidpunkt till adressen bat@krs.fi så skickar vi en faktura. Du kan också betala avgiften kontant till Turistinfon på övre torget (öppet må–fr kl. 10–‍16, i juli kl. 10–‍17, tfn: 040 740 2311, adr. Östra Långgatan 49).

Allmän WC finns 50 m norr om bryggan utanför restaurang Jungman.

Tack för samarbete!

Koordinater: 62° 16,4' N, 21° 22,8' E

Kostnad: 5 €/dygn vid övernattning

Djup: 2,7 m

Gästhamn

Gästhamn med 30 båtplatser ligger framför Hotel Kristina i Kristinestad.

Koordinater: 62° 16,3' N, 21° 23' E

Service: dricksvatten, avfallshantering, sauna, septitömning, dusch, el och WC

Kostnad: 18 €/dygn

Djup: 3 m