Hälningar från Kristinestad! "Gamla vykort från stadin"

Historisk eftermiddag i Felénska huset i Kristinestad

"Gamla vykort från stadin" visas och kommenteras av Jarkko Ikkelä-Koski. Kaffeservering.
Prisinformation
Inträde 10 euro.
Arrangör
Kristinasällskapet rf
Strandgatan 14, 64100

Närmaste tidpunkt
kl.
Plats för evenemanget
Felénska huset, Strandgatan 53
Kristinestad, 00000, Finland