Utställning av konst

Flygfoton i Felénska huset

Cay Irjala ställer ut flygfotona av fornminnen i Felénska huset i augusti.
Prisinformation
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör
Svenska Odlingens Vänner i Kristinestad
Strandgatan 53, 00000, Kristinestad

Närmaste tidpunkt
18.08.2019 kl. 00:00
Plats för evenemanget
Felénska gården Strandgatan 53 64100 Kristinestad
Kristinestad, 00000, Finland