Lasse Backlunds föredrag på Krs hemslöjdsgård den 20.2. to kl 18.30. Hur gick det till när Kristinestad grundades ?

Lasse Backlund berättar om hur det gick till när Kristinestad grundades samt historik om Kristinestad på Hemslöjdsgården

Krs guideklubb ordnar en historiakväll på Krs hemslöjdsgård till ära av den internationella guidedagen kl 18.30. Lasse Backlund drar en intressant historiakväll med kaffepaus. Första delen är 45 min sedan c. ½ t. kaffepaus. Krs guideklubb serverar kaffe med dopp för 5 €. Andra delen c. 45 min. Avslutar c. 20.30 . Annars är tillfället gratis. Tilläggsuppgifter Susanne Bodman 040 566 6885 eller Helena Kari 040 8181 581
Price information
Free event
Organizer
Kristinestad guideklubb-Kristiinankaupungin opaskerho
Östralånggatan 49, 64100, Kristinestad

Phone040 740 2311
Emailvisit@krs.fi
Closest date
Event location
Kristinestads nejdens hemslöjdsgård, Strandgatan 18.
Rantakatu 18, 64100, KristinestadKristinestad