Kristinestad i ett nötskal

 

  • I Kristinestad finns ca 7000 invånare.karta
  • Staden grundades av Per Brahe år 1649 (staden fick sitt namn efter drottning Kristina).
  • Kristinestad är en tvåspråkig stad; 56 % har svenska som modersmål och 42 % har finska som modersmål, övriga språk 2 %.
  • Areal: 809 km2.
  • Total kustlinje (inklusive öar): 370 km.
  • Näringsstruktur 2015: Primärnäring: 12%, Industri: 16.2 %, service: 70,7 %.