Stadstraditioner sedan år 1649

Greve Per Brahe grundade Kristinestad på Koppön år 1649. Stadens privilegiebrev undertecknades av Drottning Christina, dåvarande regent i Sverige-Finland.

Den lilla, nya hamnstaden växte sakta med några invånare per år. Tillväxtboomen kom år 1792 då staden fick stapelrättigheter och både staden och sjöfarten kom in i ett skede av snabb tillväxt. Kristinestad lockade till sig borgare och hantverkare. Skeppsrederi, sjöfart, läderfabriker, bryggerier, fiske och olika verkstäder bidrog till stadens blomstring. Det doftade av tjära, magasinen var fulla av salt och från krogarna hördes sjömansvisor.

På 1800-talet hörde Kristinestads handelsflotta till de största i landet och hamnen var en av de livligaste i Bottenviken. I torg- och strandkvarteren byggdes ståtliga affärs- och bostadsbyggnader, av vilka det ståtligaste är rådhuset som färdigställdes 1856. I början av 1900-talet fanns det 4000 invånare i staden.

År 1973 sammanslogs de närliggande kommunerna Lappfjärd, Tjöck och Sideby med staden. Nu uppgår invånarantalet till 7000 (31.01.2014) och näringsstrukturen har ändrats. Av befolkningen talar 55,8% svenska och 41,6 % finska.

Stadens centrum har under årens lopp ändrat utseende, men ännu utstrålar den på ett unikt sätt arvet från flera århundraden tillbaka. Du kan förnimma denna stämning då du vandrar längs de smala gatorna som följer rutplanen, bland välbevarade trähus som besparats från bränder.

Välkommen att känna stämningen!