Tegelbruksbackens naturstig

20.08.2014
Välkommen att uppleva naturen vid Tegelbruksbackens naturstig!

Tegelbruksbackens naturstig

Den nya hängbron över Tjöck ån invigdes 15.6.2014. Nu kan man vandra runt hela fjärden. Totalt blir naturstigen 6.2 km

Tegelbruksbackens naturstig utvecklas till ett turistmål i Kristinestad. Forststyrelsen och Kristinestad har genomfört ett projekt som  förnyade och reparerade Tegelbruksbacken–Norrfjärdens naturstigs servicestruktur och skyltning. En helt ny del till stigen har förverkligats från Norrfjärdens fågeltorn mot norr till stigens nuvarande startpunkt. En promenadstig från sjukhuset är nu förenat med naturstigen, vid Tegelbruksbacken. Rastplatsen vid forsen är  förnyad och vid åmynningens södra strand finns ett fågeltorn. I framtiden är det tänkt att få en stig som börjar och slutar i Kristinestads centrum. I  projektet finansierades en gångbro över Tjöck å.

De gamla spångarna längs stigen har förnyats och de områden som är våta och känsliga för slitage har fått ett nytt grusskikt.

Tegelbruksbackens område klassas som en nationellt värdefull kulturlandskap. För att bevara vårdbiotoper har Forststyrelsens hyrt områden till bete både på Tegelbruksbackens och Norrfjärdens sida. I projektet kommer betesmarkerna att vidgas och fornminnena på området kommer att skötas. Tavlorna som berättar om områdets natur och historia längs stigarna kommer att förnyas.

Projektets största finansiär var Europas regionala utvecklingsfond via Södra Österbottens NTM-central. Projektets budget var 117 800 euro. Projektet drogs av Forststyrelsen Österbottens naturtjänster och styrgruppen har representanter från Södra Österbottens NTM-central, Kristinestads stad och Kristinestads näringslivscentral/turism.

Mera information: Forststyrelsen, Österbottens naturtjänster, Parkchef Kari Hallantie, 040 562 5555, Kari.Hallantie(at)metsa.fi

 

Naturstigen

tegelbruksbackens naturstig 3

Gå till "Aktuellt"