EVENEMANGSKALENDER 2017 i Kristinestad

Sök

 
 

Evenemangskalender 2017

Augusti
12.8   Potato festival
19.8   Åflyt i Korsbäck å, kl. 16.00-19.00
26-27.8   Tystnadens retreat på Kilen
     
September
2.9   Gammaldags torgdag
2.9   Surströmmingspremiär, Kilen, anmälningar info@kilen.fi
2.9   Byadag i Uttermossa uf-lokal
2-3.9   Segelutfärd med galeasen Ihana, Kilen
3.9   Bastufestival, Kilen
10.9   Gammaldags middag, Soldattorpet, kl 12-16
18.9-24.9   Galleri Spectra. Pentti Pihlajas utställning kl 12 - 18
23.9-1.10   Romantikvecka
30.9-1.10   Mikaelimarknad
29.9-1.10   Galleri Spectras höstmarknadsutställning. Konstutställning av föreningens medlemmar, kl 12-18
     
Oktober
29.9-1.10   Galleri Spectras höstmarknadsutställning. Konstutställning av föreningens medlemmar, kl 12-18
21.10   Naisday
     
November
6-12.11   Svenska veckan
24.11   Julöppning
     
December
1.12   Galleri Spectra, öppning av Spectras julfönster kl 8.00
1-3.12   Galleri Spectras julutställning
6.12   Självständighetsdagsfest, Finland 100 år
6.12   Scoutföreningen Nybyggarna arrangerar fackelparad genom stadens centrum till hjältegravarna. Alla föreningar inbjuds att vara med
6.12   Dagsmark uf, Majbo, självständighetsbasar och middag
13.12   Luciadagen
24.12   Julfreden utlyses

 

 

Tilläggsuppgifter: www.visitkristinestadi.fi / http://events.osterbotten.fi
Kristinestads Turistinformation tel. 040 740 2311/ turism.matkailu@krs.fi

Vänligen sänd tillägg till kalendariet till Mila Segervall

Rätten till datumändringar förbehålles 23.1.2017 MS