Byadagar

Sommartid finns det en tradition att ordna olika marknader eller byadagar. Med gemensamma krafter ställer byaråd, ungdoms- och marthaföreningar till med soppservering, marknadsförsäljning och uppträdanden av lokala förmågor. Kvällstid ordnas det sedan dans i paviljonger och ungdomslokaler.

Dessa byadagar är ofta populära bland utflyttade bybor, som då återvänder hem för att träffa vänner och släkt. En mycket trevlig tradition!

 

kristiinank. koe tapahtuma kylapaiva