Ajankohtaista
20.08.2014

Luontopolusta matkailukohde

Tiilitehtaanmäen luontopolku on 6.2 km.

Tiilitehtaanmäen luontopolusta  matkailukohde  Kristiinankaupunkiin  

Kristiinankaupungin Tiilitehtaanmäen-Pohjoislahden luonnonsuojelukohteella on viimeisten puolentoista vuoden ajan tehty monia uudistuksia Metsähallituksen, Kristiinankaupugin ja  Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen yhteistyönä.

Polkusiltoja on rakennettu viisi kappaletta ja polkua on sorastettu 3 kilometrin matkalla. Vanhoja liukkaita ja jo osin lahoja pitkospuita on korvattu myös KWH Pipe oy:n ja Metsähallituksen yhdessä kehittelemillä polyeteenimuovista tehdyillä pitkoksilla 150 metrin matkalla. Ratkaisu on ensimmäistä kertaa koekäytössä Suomessa. Muovin etuja ovat keveys ja helppo asennettavuus, pitkäikäisyys ja kierrätettyys. Liukkaus, joka on tyypillistä puisille pitkoksille, on voitettu karheutetulla pintakerroksella.

Pohjoislahden on valmistunut uusi lintutorni ja 600 m kokonaan uutta polkua Pohjoislahden rantaa pitkin. Polun merkintä ja tienvarsikyltit on uusittu. Polkujen varrelle on asennettu useita luonnon monimuotoisuudesta ja alueen historiasta kertovia luontopolkutauluja. Tarkkasilmäisimmät huomaavat tauluissa käytetyn upcoden, jonka avulla kiinnostuneimmat voivat saada internetistä lisätietoa mm. alueen luonnosta tai vaikkapa alueen uusimmista lintuhavainnoista. Älypuhelimen omistava kävijä pääsee upcoden avulla halutessaan suoraan mm. Tiilitehtaanmäen-Pohjoislahden Internet-sivuille.

Hankkeessa valmistettiin myös karttaesite, jossa on kartan ja reittimerkintöjen lisäksi paljon tietoa alueen historiasta, linnuista, eläimistä ja luonnosta. Esitettä jaetaan ilmaiseksi mm. Kristiinankaupungin matkailutoimistossa.

Tornin ja polkusillat on rakentanut Byggfix Oy ja reitin sorastukset toteutti RT Byggtjänst oy – molemmat Kristiinankaupungista.

Projektissa on toteutettu myös  luonnonhoitotöitä. Kuuden hehtaarin laidunalueelta poistettiin osa puustosta ja pensaista hakamaan edustavuuden parantamiseksi. Joen  itäpuolella olevan muinaisen maakellarin päältä poistettiin puustoa, j otta muinaismuisto säilyisi kauniina ja näkyvänä. Pohjoislahden laidunalueelta poistettiin paljon pieniä kuusia ja parkkipaikan läheisyydessä oleva vanha kivimuuri raivattiin esiin 80 metrin matkalta. Nyt muuri näkyy polulle saakka.

Tiilitehtaanmäen alue on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi perinnebiotoopiksi. Perinnemaiseman ylläpitämiseksi Metsähallitus on vuokrannut alueita laidunnukseen sekä Tiilitehtaanmäen että Pohjoislahden puolella. Hankkeessa laidunalueita laajennetaan ja alueen muinaismuistoja hoidetaan. Polun varrella olevia luonnosta ja historiasta kertovia opastustauluja uusitaan.

Hankkeella toteutetaan vuonna 2009 laadittua Pohjoislahden-Tiilitehtaanmäen Natura 2000 alueen hoito- ja käyttösuunnitelmaa.  Alueesta 155 ha on Metsähallituksen omistuksessa ja 9 ha Tiukanjoen jakokunnan omistuksessa.

Hankkeen suurin rahoittaja on Euroopan aluekehitysrahasto Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta.  Hankkeen kokonaisbudjetti on 117 800 euroa. Hanketta vetää Metsähallituksen Pohjanmaan luontopalvelut ja ohjausryhmässä ovat edustettuina lisäksi Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Kristiinankaupungin kaupunki ja Kristiinankaupungin matkailu ry.

Naturstigen2

 

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle